Nabór wniosków

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2016 rok (plik)

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2017 rok (plik)

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok (plik)

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2019 rok (plik)

 

Informacja o planowanym ogłoszeniu nowego konkursu w wyniku zmiany w Rocznym Planie Działania IP na rok 2018
 
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, że w dniu 8 marca 2018 roku została zatwierdzona zmiana w Rocznym Planie Działania IP na rok 2018 obejmująca wprowadzenie nowego konkursu w typie operacji: „Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja już istniejących centrów" oraz „Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego”.
 
Konkurs jest uzupełnieniem ogłoszonego w listopadzie 2017 roku naboru (zaplanowanego w Rocznym Planie Działania na rok 2017) nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” przewidującego utworzenie 15 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) (po 1 w każdym województwie z wyjątkiem województwa mazowieckiego). Nie udało się wybrać projektów przewidujących utworzenie CAM w województwie dolnośląskim i podkarpackim (alokacja 4 121 200 PLN). W związku z powyższym w marcu 2018 roku zostanie ogłoszony konkurs na projekty przewidujące utworzenie CAM w województwie dolnośląskim i podkarpackim.
 
Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie ma już możliwości wprowadzenia aktualizacji w opublikowanym harmonogramie naboru wniosków na rok 2017.
 
 
 

Informacja o planowanym ogłoszeniu nowego konkursu w wyniku zmiany w Rocznym Planie Działania IP na rok 2017

 

 
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, że w dniu 10 maja 2017 roku została zatwierdzona zmiana w Rocznym Planie Działania IP na rok 2017 obejmująca wprowadzenie nowego konkursu w typie operacji: „Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego”.
 
Konkurs jest uzupełnieniem naboru (zaplanowanego w Rocznym Planie Działania na rok 2016) nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych”, przewidującego szkolenia dla kadr sądów powszechnych w obszarze grup apelacji (5 obszarów). Konkurs rozstrzygnięto 23 lutego 2017 roku, ale nie udało się wybrać projektu przewidującego organizację szkoleń w obszarze apelacji  krakowskiej i katowickiej (alokacja 1 850 000 PLN). W związku z powyższym w maju 2017 roku zostanie ogłoszony konkurs na szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych w obszarze apelacji krakowskiej i katowickiej.
 
Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie ma już możliwości wprowadzenia aktualizacji w opublikowanym harmonogramie naboru wniosków na rok 2017.
 

 

 

Informacja o planowanym ogłoszeniu nowego konkursu w wyniku zmiany w Rocznym Planie Działania IP na rok 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku została zatwierdzona zmiana w Rocznym Planie Działania IP na rok 2017 obejmująca wprowadzenie nowego konkursu w typie operacji: „Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego”.

Konkurs jest uzupełnieniem naboru (zaplanowanego w Rocznym Planie Działania na rok 2016) nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych”, przewidującego szkolenia dla kadr sądów powszechnych w obszarze grup apelacji (5 obszarów). Konkurs rozstrzygnięto 23 lutego 2017 roku, ale nie udało się wybrać projektu przewidującego organizację szkoleń w obszarze apelacji  gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej (alokacja 1 850 000 PLN). W związku z powyższym w marcu 2017 roku zostanie ogłoszony konkurs na szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych w obszarze apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie ma już możliwości wprowadzenia aktualizacji w opublikowanym harmonogramie naboru wniosków na rok 2017.

 


Informacja o planowanym ogłoszeniu nowego konkursu w wyniku zmiany w Rocznym Planie Działania IP na rok 2016

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, że Komitet Monitorujący PO WER w dniu 13 września zatwierdził zmianę w Rocznym Planie Działania IP na rok 2016 obejmującą wprowadzenie nowego konkursu w typie operacji: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. Konkurs ma na celu wybór projektu przewidującego realizację szkoleń dla kadry sądów rejonowych z zakresu nadzoru nad działalnością komorników. Zgodnie z RPD nabór wniosków rozpocznie się w grudniu 2016 roku.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie ma już możliwości wprowadzenia aktualizacji w opublikowanym harmonogramie naboru wniosków na rok 2016.  

 

Zestawienie standardu i ceny rynkowych dla POWER (plik) 

 

 

 

 clipboard-20190107-085346.png