Zalecenia i interpretacje IZ/IP

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

2018-07-06
Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów
Czytaj więcej Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

2018-07-06
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Należy go traktować jako interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...
Czytaj więcej Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów pośrednich w projektach PO WER

2018-05-28
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Czytaj więcej Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów pośrednich w projektach PO WER

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2018-02-07
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Czytaj więcej Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

2018-02-07
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Czytaj więcej Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalność uczestników projektu w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

2018-01-24
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Należy go traktować jako interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego...
Czytaj więcej Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalność uczestników projektu w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

2017-11-23
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Należy go traktować jako interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego...
Czytaj więcej Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

2017-11-23
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Należy go traktować jako interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego...
Czytaj więcej Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Materiał informacyjny dotyczący wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014

2017-11-07
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Należy go traktować jako interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego...
Czytaj więcej Materiał informacyjny dotyczący wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

2017-06-28
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Należy go traktować jako interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu...
Czytaj więcej Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...