Zalecenia i interpretacje IZ/IP

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2018-07-06

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Należy go traktować jako interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Materiał został opracowany przez IZ na podstawie Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. oraz wcześniejszych wersji dokumentu (Wytycznych kwalifikowalności z 19 września 2016 r. oraz z 10 kwietnia 2015 r.).
 

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - plik (PDF)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 06.07.2018 | Data dodania: 06.07.2018 15:29 | Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2018 15:29