Zalecenia i interpretacje IZ/IP

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

2018-07-06

Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zagadnień podczas realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Należy dbać o to, aby przestrzegać przepisów ochrony przetwarzania danych osobowych na każdym etapie aplikowania o środki pochodzące z PO WER i realizacji projektu.

Dlatego Instytucja Zarządzająca PO WER (IZ), która pełni rolę administratora, w procesie przetwarzana danych osobowych w projektach, przygotowała „Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów”.
 


 

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów - plik (PDF)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 06.07.2018 | Data dodania: 06.07.2018 15:39 | Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2018 15:39