Zalecenia i interpretacje IZ/IP

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2017-06-28
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Należy go traktować jako interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
Materiał został opracowany przez IZ na podstawie Wytycznych z dnia 19 września 2016 r.
Wkład do wytycznych personel projektu - wersja ostateczna (plik PDF)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 28.06.2017 | Data dodania: 28.06.2017 10:44 | Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2017 08:43