Zalecenia i interpretacje IZ/IP

Materiał informacyjny dotyczący wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014

2017-11-07
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Należy go traktować jako interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
 
Materiał został opracowany przez IZ na podstawie Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r.
 
Uwaga!
Zarówno Wytyczne jak i aplikacja SL2014 podlega modyfikacjom, stąd w przypadku zmian w systemie lub Wytycznych odpowiedzi mogą stracić aktualność.

 

 
Baza personelu - często zadawane pytania - plik (PDF)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 06.11.2017 | Data dodania: 06.11.2017 09:08 | Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2017 08:43