Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Logo Norway Grants

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są to instrumenty finansowe przeznaczone dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Stanowią, obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, źródła bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Państwami-Darczyńcami są trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (European Free Trade Association), będące zarazem członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego EEA (European Economic Area) - Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Głównym celem tych mechanizmów finansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Udział resortu sprawiedliwości w perspektywie 2004-2009 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Ministerstwo Sprawiedliwości jest beneficjentem perspektywy 2004-2009 NMF, w ramach której zrealizowano 3 projekty:

1. „Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych” (PL0050): – zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta w 100 wydziałach ksiąg wieczystych objętych projektem oraz szkolenia komputerowe dla pracowników wydziałów objętych projektem;

2. „Wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości”(PL0233);

3. „Informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości”(PL0235).

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Justyna Chrapkowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 29.08.2013 | Data dodania: 12.10.2010 12:27 | Data modyfikacji: 19.09.2014 13:32

Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych

Program PL 17 „Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” o łącznej alokacji wynoszącej 15 294 000 Euro, z czego 13 000 000 Euro stanowi wartość wsparcia NMF.

Operatorem Programu jest Centralny Zarząd Służby Więziennej.

W ramach Programu Operacyjnego PL 17 w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowany będzie projekt:

  1. „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego.”

Więcej informacji nt. Programu Operacyjnego PL 17: www.sw.gov.pl

Dane kontaktowe
Beata Skolmowska
Zespół ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym CZSW

Beata Parashar
Zespół ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym CZSW
tel.: 22 640 86 88; 22 640 85 96
email: ze@sw.gov.pl

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 24.10.2013 | Data dodania: 24.10.2013 14:45 | Data modyfikacji: 24.10.2013 14:50

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

Program PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” o łącznej alokacji 700 000 Euro, z czego 595 000 Euro stanowi wartość wsparcia NMF.

Operatorem Programu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach Programu Operacyjnego PL 14 w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowany będzie projekt:

„Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.”

Więcej informacji nt. Programu Operacyjnego PL 14: www.przeciwprzemocy.mpips.gov.pl

Dane kontaktowe
Magdalena Fałkowska
Koordynator Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”
tel.: 22 661 13 08
email: magdalena.falkowska@mpips.gov.pl

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 24.10.2013 | Data dodania: 24.10.2013 14:46 | Data modyfikacji: 24.10.2013 14:50