Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Udział resortu sprawiedliwości w perspektywie finansowej  2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W ramach perspektywy finansowej 2009-2014 dla Polski przyznana została alokacja w wysokości 578 mln euro. Podstawą uruchomienia pomocy było podpisane w dniu 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską.

Dzięki środkom NMF uruchomionych zostało 19 programów operacyjnych, obejmujących zdefiniowane przez Darczyńców obszary tematyczne. Każdy z programów zarządzany jest przez operatora programu, odpowiadającego m.in. za przygotowanie propozycji programu, nabór wniosków, wybór projektów i monitoring ich realizacji, informację i promocję. Na operatorze programu spoczywa główna odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych dla programu rezultatów i wyników (produktów).

Zgodnie z podpisanym 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding, w ramach Priorytetu Norweskiego Mechanizmu Finansowego Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne resort sprawiedliwości uzyskał ponad 31 mln euro wsparcia w ramach trzech niżej wymienionych programów operacyjnych.
 

Projekt - "Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości"

Projekt - "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego"

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 19.09.2014 | Data dodania: 19.09.2014 13:33 | Data modyfikacji: 05.02.2016 14:39