Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 r. służy realizacji Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) na lata 2007 – 2013, która wyznacza strategię społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, a także określa priorytety, obszary oraz system wdrażania w naszym kraju funduszy unijnych w latach 2007-2013.

 

Projekty realizowane w ramach PO KL są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości jest beneficjentem systemowym realizującym szereg projektów w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”:

 

Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna

Priorytet V - Dobre Rządzenie

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 21.08.2013 | Data dodania: 29.10.2010 11:16 | Data modyfikacji: 21.08.2013 14:18