Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurecyjności Przedsiębiorstw

Działanie 1.5 – „Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line”

Projekt „Centrum świadczenia usług rejestrowych Ministerstwa Sprawiedliwości”

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, którego głównym celem jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie liczby i poprawę jakości usług świadczonych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorstw.

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest stworzenie w Ministerstwie Sprawiedliwości podstaw infrastrukturalnych i technicznych do utrzymywania i dalszego rozwoju referencyjnych rejestrów sądowych oraz udostępnienia na ich podstawie usług dla podmiotów obrotu gospodarczego i obywateli.

 

Zakres projektu obejmuje w szczególności:

 

- rozbudowę istniejącego środowiska sprzętowo-programowego opartego o rozwiązania klasy IBM Mainframe i GDPS® (ang. Geographically Dispersed Parallel Sysplex), - zbudowanie platformy integracyjnej dla rejestrów na potrzeby udostępniania nowych elektronicznych usług oraz na potrzeby stworzenia platformy rachunkowo-rozliczeniowej, monitorującej i analitycznej służącej do kontaktowania się z obywatelami, - zainstalowanie na zmodernizowanym środowisku sprzętowo – programowym homogenicznego pakietu realizującego funkcjonalności przewidziane celami projektu.

 

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza z nich realizowana w latach 2004-2008 doprowadziła do:

 

- utworzenia i uruchomienia Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych;

 

- zbudowania i uruchomienia Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych;

 

- zbudowania i uruchomienia referencyjnych rejestrów sądowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów, Krajowy Rejestr Karny, Nowa Księga Wieczysta) i Monitora Sądowego i Gospodarczego;

 

- udostępnienia poprzez punkty Centralnej Informacji usług dostępu do informacji zgromadzonych w rejestrach Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

Druga część realizowana w 2009 r. ma doprowadzić do rozbudowy infrastruktury Ministerstwa Sprawiedliwości, co posłuży rozszerzeniu zakresu świadczonych podmiotom gospodarczym i obywatelom usług, wprowadzeniu nowych usług oraz udostępnienia ich on-line przy pomocy Internetu przedsiębiorcom i obywatelom. W ramach tego projektu stworzona zostanie infrastruktura do prowadzenia elektronicznych rozliczeń pomiędzy sądami, a obywatelami i podmiotami obrotu gospodarczego.Wartość projektu wynosi: 136 163 100,00 zł.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 12.10.2010 12:28 | Data modyfikacji: 14.10.2010 11:41