Ogłoszenia

Informacaja o powołaniu dyrektora sądu

2019-02-22
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 i 125) powołał Pana Andrzeja Augustyna z dniem 1 marca 2019 roku na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Gorlicach.
Czytaj więcej Informacaja o powołaniu dyrektora sądu

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Zakopanem

2019-02-13
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W ZAKOPANEM Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1 I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52) na stanowisko dyrektora sądu może...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Zakopanem

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla...

2019-02-06
Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla...

Zostań lekarzem sądowym – prestiżowa oferta dla lekarzy specjalistów

2019-02-06
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza lekarzy do podjęcia atrakcyjnej zawodowo współpracy z wymiarem sprawiedliwości
Czytaj więcej Zostań lekarzem sądowym – prestiżowa oferta dla lekarzy specjalistów

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Lęborku

2019-02-04
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKUWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52) na stanowisko dyrektora sądu może być...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Lęborku

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Lęborku

2019-02-04
Informuję, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku, w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu, zamieszczoną na stronie BIP w dniu 18 grudnia 2018 r.
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Lęborku

Informacja o wynikach konkursu Ministra Sprawiedliwości na opracowanie pt. „Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą...

2019-01-28
Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs Ministra Sprawiedliwości na ww. opracowanie.   Minister Sprawiedliwości, na podstawie rekomendacji przedstawionych przez Kapitułę konkursu, podjął następującą decyzję.   Nie została przyznana nagroda I stopnia, ani też...
Czytaj więcej Informacja o wynikach konkursu Ministra Sprawiedliwości na opracowanie pt. „Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą...

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR Warszawa-Żoliborz

2019-01-28
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52) na...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR Warszawa-Żoliborz

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie

2019-01-23
Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1 I. WYMAGANIA:Stosownie do § 18 w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487 j.t.) stanowisko dyrektora schroniska dla...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie

Informacaja o powołaniu dyrektora SR w Starachowicach

2019-01-16
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) powołał Pana Mariana Pierzaka z dniem 1 lutego 2019 roku na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Starachowicach.
Czytaj więcej Informacaja o powołaniu dyrektora SR w Starachowicach

Ogłoszenie o o wolnym stanowisku dyrektora SR w Brzegu

2019-01-11
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W BRZEGU Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.LI. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora...
Czytaj więcej Ogłoszenie o o wolnym stanowisku dyrektora SR w Brzegu

Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 r.

2019-01-10
Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 4 – 6 września 2019 r.
Czytaj więcej Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 r.

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

2019-01-04
ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawa z dnia 17 listopada 1964...
Czytaj więcej Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

Ogłoszenie o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2019 r.

2019-01-04
 Minister Sprawiedliwości ogłasza następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się                        o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2019 roku. Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 15...
Czytaj więcej Ogłoszenie o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2019 r.

Powołanie na stanowisko dyrektora SR w Żorach

2018-12-27
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) powołał Pana Artura Kieczkę z dniem 1 lutego 2019 roku na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Żorach.
Czytaj więcej Powołanie na stanowisko dyrektora SR w Żorach

Delegowanie do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

2018-12-21
Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego poszukuje: - sędziego orzekającego w sprawach cywilnych, zainteresowanego delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze wizytatora lub głównego specjalisty w Wydziale Sądów...
Czytaj więcej Delegowanie do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2019 r.

2018-12-20
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2019 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2019 r.

2018-12-20
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2019 r.

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Lęborku

2018-12-18
Informuję, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku, w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu, zamieszczoną na stronie BIP w dniu 19 października 2018 r.
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Lęborku

Ogłoszenie o o wolnym stanowisku dyrektora SR w Lęborku

2018-12-18
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKUWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora...
Czytaj więcej Ogłoszenie o o wolnym stanowisku dyrektora SR w Lęborku
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  34