Ogłoszenia

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Kłodzku

2018-12-18
Informuję, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Kłodzku, w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu, zamieszczoną na stronie BIP w dniu 28 września 2018 r.
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Kłodzku

Ogłoszenie o o wolnym stanowisku dyrektora SR w Kłodzku

2018-12-18
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KŁODZKUWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora...
Czytaj więcej Ogłoszenie o o wolnym stanowisku dyrektora SR w Kłodzku

Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości

2018-12-18
Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego poszukuje sędziów orzekających w sprawach karnych zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze sędziego wizytatora (sędziowie sądów  okręgowych) lub głównego...
Czytaj więcej Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o...

2018-12-17
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zapewnienie bieżącej obsługi medialnej Funduszu Sprawiedliwości”. Celem niniejszego dialogu technicznego są...
Czytaj więcej Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu...

2018-12-12
Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przeprowadzonych w dniu 29 września 2018 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu...

Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 3 grudnia 2018...

2018-12-05
  W dniu 3 grudnia 2018 r. odbył się trzeci i ostatni z wyznaczonych na rok 2018 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.  Egzamin polegał na rozwiązaniu testu oraz zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania...
Czytaj więcej Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 3 grudnia 2018...

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SR w Gorlicach

2018-12-05
Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:1)...
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SR w Gorlicach

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

2018-12-04
 Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotycząca sposobu jego rozwiązania, w oparciu o które w dniu 3 grudnia 2018 r. przeprowadzony został egzamin dla osób ubiegających się...
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 r.

2018-11-28
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 r.

Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości

2018-11-26
Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje sędziów sądów powszechnych, referendarzy i asystentów sędziego z dobrą znajomością języka angielskiego,  w celu delegowania do pełnienia obowiązków na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale...
Czytaj więcej Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości

Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości

2018-11-21
Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje sędziów sądów powszechnych, referendarzy i asystentów sędziego z dobrą znajomością języka angielskiego,   w celu delegowania do pełnienia obowiązków na stanowisku głównego specjalisty w...
Czytaj więcej Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości

Delegowanie sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie...

2018-11-14
Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych poszukuje  sędziów i referendarzy sądowych orzekających w Wydziałach Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego i Wydziałach Gospodarczych dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie...

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SR w Kole

2018-11-09
Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 I. WYMAGANIA: Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 7 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące...
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SR w Kole

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

2018-11-08
W dniu 7 listopada 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. Ślubowanie złożyły 62 nowe osoby. Specjaliści zarówno z tak popularnych języków jak angielski, rosyjski czy niemiecki, jak i języków w Polsce mniej...
Czytaj więcej Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje w 2019 r.

2018-10-26
Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą na rok 2019. Egzaminy te odbędą się w sobotę 28 września 2019 r.
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego dla sędziów i asesorów sądowych

2018-10-25
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego...
Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego dla sędziów i asesorów sądowych

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie publikacji „Ustawa o ochronie zwierząt" – informator prawny dla praktyków

2018-10-25
Zwycięzcą Konkursu na opracowanie publikacji „Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków” odbywającego się na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości została Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA! Zwycięzca konkursu zostanie...
Czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie publikacji „Ustawa o ochronie zwierząt" – informator prawny dla praktyków

Umowa z Brazylią o przekazywaniu osób skazanych

2018-10-22
Dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości  z dniem 29 października 2018r. obywatele polscy odbywający kary pozbawienia wolności w zakładach karnych Brazylii będą mogli zostać przekazani do kraju celem odbycia reszty kary. Jest to  jeden z przykładów rzeczywistej...
Czytaj więcej Umowa z Brazylią o przekazywaniu osób skazanych

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SR w Gorzowie Wielkopolskim

2018-10-19
Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 I. WYMAGANIA: Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. po/.. 23 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące ...
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora SR w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wolnym stanowsiku dyrektora SR w Lęborku

2018-10-19
Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 I. WYMAGANIA: Na podstawie art. 32a § 1 ustawy / dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące...
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowsiku dyrektora SR w Lęborku
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  34