Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - pomoc świadkom i osobom im najbliższym

2015-11-27

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2016 – pomoc świadkom i osobom im najbliższym.

Tutaj możecie Państwo zadać pytania dotyczące otwartego konkursu ofert na dotację z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 Oferenci proszeni są o:
  • wydrukowanie w 3 egzemplarzach umowy i załączników,
  • wpisanie do umowy danych oferenta,
  • wpisanie do umowy osób reprezentujących podmiot,
  • wpisanie do umowy numeru rachunku bankowego na który ma zostać przekazana dotacja,
  • podpisanie każdego z 3 egz. umowy i parafowanie każdej ze stron umowy,
  • parafowanie każdego z 3 kompletów załączników do umowy,
  • wydrukowanie w 3 egz., na oddzielnych od oferty kartkach, kosztorysu i harmonogramu oferty,
  • parafowanie kosztorysów i harmonogramów,
i załączenie tak skompletowanych dokumentów do oferty w oddzielnej kopercie.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 27.11.2015 | Data dodania: 27.11.2015 15:50 | Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2015 11:43