Zasady z Yogakarty

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka powinien gwarantować ich przestrzeganie w sposób skuteczny i spójny na całym świecie. Ciała traktatowe ONZ wielokrotnie potwierdzały ciążący na Państwie obowiązek zapewnienia wszystkim osobom skutecznej ochrony przed dyskryminacją z jakiejkolwiek przyczyny. Kolejnym krokiem do osiągnięcia tego celu było przyjęcie tzw. „Zasad z Yogakarty”. Grupa Ekspertów w dziedzinie praw człowieka, pochodzących z 25 państw, na spotkaniu odbywającym się na Uniwersytecie Gadjah Mada w Yogyakarcie (Indonezja), w dniach 6-9 listopada 2006 r., jednogłośnie przyjęła zasady odnośnie stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Zasady nie mają mocy obowiązującej, ale mogą być wskazówką odnośnie do tego jak interpretować i stosować obowiązujące prawo. W swych dokumentach powołuje się na nie Unia Europejska, z podkreśleniem jednak ich nie wiążącego charakteru.

Polskie tłumaczenie Zasad powstało dzięki staraniom Poznańskiego Centrum Praw Człowieka PAN oraz Zakładu Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego”. Autorami przekładu są: Aleksandra Gliszczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Anna Śledzińska-Simon, Joanna Lora, Roman Wieruszewski, Adam Bodnar.

Polskie tłumaczenie Zasad Polskie tłumaczenie Zasad (liczba pobrań: 2967)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Domagała Przemysław | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 23.10.2013 | Data dodania: 23.10.2013 16:28 | Data modyfikacji: 24.10.2013 11:38