Ulotki informacyjne

Krajowy Rejestr Sądowy

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS oraz Organizacje Pożytku Publicznego.

Przejdź do wyszukiwarki

Rejestracja spółki z o.o.

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych umożliwia bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Przejdź do przeglądarki ksiąg wieczystych

EKW - Pytania i odpowiedzi

NOE.SAD

System NOE.SAD, czyli dostęp do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności umożliwia uprawnionym pracownikom sądów powszechnych wszystkich instancji wyszukanie informacji o osadzonym, np. jednostce penitencjarnej, do której osadzony został przyjęty, przyczynie i dacie jego przyjęcia do jednostki penitencjarnej, aktualnym statusie prawnym osoby, której zapytanie dotyczy (tymczasowo aresztowany/skazany/ukarany).

Dostęp do bazy uzyskali pracownicy sekretariatów sądowych wydziałów karnych i penitencjarnych w każdym sądzie powszechnym oraz kuratorzy zawodowi we wszystkich zespołach kuratorskich.

Dla obsługi technicznej tej bazy danych został uruchomiony helpdesk, gdzie zespół na bieżąco rozwiązuje problemy użytkowników. Zapytania należy kierować na adres helpdesknoe@ms.gov.pl lub pod nr infolinii: 0 71 748 99 99, wew 2.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Adam Gorzkowski | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 22.07.2013 | Data dodania: 22.07.2013 12:48 | Data modyfikacji: 14.08.2018 16:53