Ulotki informacyjne

Krajowy Rejestr Sądowy

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS oraz Organizacje Pożytku Publicznego.

Przejdź do wyszukiwarki

Rejestracja spółki z o.o.

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych umożliwia bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Przejdź do przeglądarki ksiąg wieczystych

EKW - Pytania i odpowiedzi

PESEL.SAD

System PESEL.SAD, to dostęp do zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych udostępniony dla upoważnionych pracowników sądów powszechnych, który umożliwia weryfikację danych osobowych uczestników postępowań sądowych. PESEL zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu. System zawiera również dane osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.

Dostęp do bazy mają pracownicy sekretariatów sądowych wydziałów karnych, penitencjarnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych wydziałów merytorycznych orzekających w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dostęp do danych zawartych w Systemie umożliwiono również kuratorom zawodowym.

Dla obsługi technicznej tej bazy danych w razie jakichkolwiek pytań został uruchomiony helpdesk, gdzie zespół na bieżąco rozwiązuje problemy użytkowników. Zapytania należy kierować na adres helpdeskpesel@ms.gov.pl lub pod nr infolinii: 0 71 748 99 99, wew. 2

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Kołodziejczyk | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 22.07.2013 | Data dodania: 22.07.2013 12:49 | Data modyfikacji: 14.08.2018 16:51