Ulotki informacyjne

Krajowy Rejestr Sądowy

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS oraz Organizacje Pożytku Publicznego.

Przejdź do wyszukiwarki

Rejestracja spółki z o.o.

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych umożliwia bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Przejdź do przeglądarki ksiąg wieczystych

EKW - Pytania i odpowiedzi

System Kadrowo-Finansowy (ZSRK)

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje szereg działań zmierzających do usprawnienia sądownictwa  powszechnego, racjonalnego wykorzystania kadr oraz środków finansowych z budżetu państwa.

Jednym z działań, które ułatwi realizację tych zamierzeń jest budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości (ZSRK). Projekt ten ma na celu zwiększenie skuteczności i efektywności zarządzania finansami i kadrami w sądownictwie powszechnym.

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 1 sierpnia 2011 r. podpisało stosowną umowę z firmą S&T Services Polska.
ZSRK powstaje na bazie systemu SAP będącego światowym liderem na rynku dostawców rozwiązań informatycznych m.in dla sektora publicznego. Z systemu SAP korzysta m.in. Kancelaria Sejmu, Urząd m. st. Warszawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budowa i wdrożenie ZSRK realizowane jest w ramach zadania „Opracowanie jednolitych zasad rachunkowości dla sądów; wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach” projektu „Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” działanie 5.3. „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej”.

Głównym celem projektu jest usprawnienie działania sądów powszechnych w obszarze zarządzania finansami i zarządzania kadrami. Obecnie, w obszarze zarządzania finansami i kadrami w sądach powszechnych, funkcjonuje ponad 1 500 niezależnych aplikacji, istnieją różne plany kont oraz procedury. Wiążą się z tym m.in. następujące problemy:

 • brak integralności i spójności danych,
 • wysokie koszty administrowania systemów,
 • trudności z szybkim uzyskaniem informacji, w tym sporządzaniem niestandardowych sprawozdań (np. ad hoc),
 •  dużą pracochłonność działań obsługowych, które wymagają kilkukrotnego wprowadzania do systemów tych samych danych.

ZSRK zastąpi obecnie wykorzystywane systemy informatyczne w obszarach finansów, kadr i płac oraz statystyki. Umożliwi scentralizowany dostęp do danych operacyjnych każdej z jednostek organizacyjnych.

ZSRK pozwoli na:

 • możliwość bezpośredniego uzyskiwania przez poszczególne szczeble sądów danych z sądów podległych,
 • szybsze i tańsze dostosowanie systemu do zmian prawnych i proceduralnych,
 • większą automatyzację pracy,
 • integrację informacji,
 • jednokrotne wprowadzanie danych,
 • szybszy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym,
 • wyższą jakość danych,
 • prowadzenie wszechstronnych analiz, w tym analiz dokonywanych ad hoc,
 • eliminację kosztownych interfejsów,
 • uzyskiwanie informacji o kosztach poszczególnych spraw sądowych.

Dzięki wykorzystaniu ZSRK dla potrzeb statystyki powstaną narzędzia umożliwiające zbieranie danych operacyjnych z podległych jednostek, ich odpowiednie przetwarzanie i konsolidacja. Możliwe będzie dokonywanie bardziej złożonych analiz dotyczących efektywności i skuteczności działania poszczególnych sądów, wielowymiarowych analiz porównawczych oraz analiz obciążenia pracą poszczególnych sądów.
Pracownicy sądów zdobędą nowe umiejętności oparte na nowoczesnym, wiodącym w świecie, rozwiązaniu informatycznym.

Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2011 r. powołany został Zespół Projektowy do spraw realizacji umowy na budowę i wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu planowane rozwiązania mają być wdrożone we wszystkich sądach powszechnych i w Ministerstwie Sprawiedliwości do końca 2013 roku. Pierwszy etap, wdrożenie pilotażowe, realizowane będzie w apelacji wrocławskiej w okresie listopad 2012 – styczeń 2013, natomiast drugi etap (wdrożenie docelowe) będzie realizowany w dwóch fazach - od lutego 2013 r. oraz od maja 2013 r.

Aktualnie prace koncentrują się na opracowaniu, wspólnie z Wykonawcą, czyli firmą S&T, koncepcji biznesowej ZSRK.

Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco będzie zamieszczało informacje o postępach prac nad wdrożeniem systemu ZSRK. Zachęcamy Państwa do śledzenia postępów w realizacji projektu.

Dla obsługi technicznej tej bazy danych został uruchomiony helpdesk, gdzie zespół na bieżąco rozwiązuje problemy użytkowników. Zapytania należy kierować pod nr tel.: 0 71 748 99 99 wew. 1.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Adam Gorzkowski
Data wytworzenia: 20.12.2013 | Data dodania: 19.12.2011 14:27 | Data modyfikacji: 14.08.2018 15:35